Keto News #3

Armia USA

Wstęp

Ostatnie lata przyniosły wiele nowatorskich prób zastosowania diety ketogenicznej w przeróżnych przypadkach i sytuacjach. Kto by jednak pomyślał, że w 2019 roku dieta zawita do… amerykańskiego wojska.
Nadwaga i otyłość to problemy, z którymi od jakiegoś czasu boryka się cała ludzkość. Mimo coraz to nowszych wytycznych instytucji żywieniowych oraz nowych metod leczenia, problem ten zdaje się nie słabnąć, a przybierać na sile. Wojsko nie jest w tej materii wyjątkiem. Obecnie nadmierną masę ciała posiada nawet do 72% członków armii USA. Stąd też coraz śmielsze stają się głosy mówiące o naglącej potrzebie zajęcia się tą sytuacją.
W ramach eksperymentu mającego na celu sprawdzenie tego, czy dieta ketogeniczna sprawdzi się w warunkach wojskowych, przetestowano ją na grupie żołnierzy. Wielką zaletą diety ketogenicznej okazała się jej prostota. Brak konieczności liczenia kalorii oraz makroskładników oraz możliwość korzystania z lubianych, szczególnie przez mężczyzn, produktów, okazały się bardzo pomocne w utrzymaniu diety. W konsekwencji uzyskano bardzo pozytywne efekty w porównaniu z grupą kontrolną, która stosowała niezmienioną dietę, również jedząc „ad libitum”, czyli bez konieczności kontrolowania podaży kalorii czy też ważenia produktów.
W sumie do badania zakwalifikowanych zostało 29 wojskowych. Wszyscy z nich byli zdrowi. 15 z nich przydzielono do grupy mającej stosować dietę ketogeniczną ad libitum, pozostałych 14 wojskowych miało za zadanie kontynuować swoją dotychczasową dietę. Cały eksperyment trwał 12 tygodni.

Cel

W ramach eksperymentu mającego na celu sprawdzenie tego, czy dieta ketogeniczna sprawdzi się w warunkach wojskowych, przetestowano ją na grupie żołnierzy. Wielką zaletą diety ketogenicznej okazała się jej prostota. Brak konieczności liczenia kalorii oraz makroskładników oraz możliwość korzystania z lubianych, szczególnie przez mężczyzn, produktów, okazały się bardzo pomocne w utrzymaniu diety. W konsekwencji uzyskano bardzo pozytywne efekty w porównaniu z grupą kontrolną, która stosowała niezmienioną dietę, również jedząc „ad libitum”, czyli bez konieczności kontrolowania podaży kalorii czy też ważenia produktów.

Wyniki

Wszystkim z mężczyzn będących wyznaczonym do grupy ketogeniczej udało się wejść w stan ketozy, o czym świadczą regularnie wykonywane pomiary poziomu beta-hydroksymaślanu z krwi. Pomimo braku instrukcji dotyczących spożycia kalorii, grupa KD straciła 7,7 kg masy ciała (zakres od -3,5 do -13,6 kg), 5,1% tłuszczu całego ciała (zakres -0,5 do -9,6%), 43,7% tłuszczu trzewnego (zakres 3,0 do -66,3%) i poprawiła wrażliwość na insulinę o 48%; nie było zmian w grupie MD. Adaptacje wydolności tlenowej, maksymalnej siły, mocy i przebiegu przeszkód specyficznych dla wojska były podobne między grupami.
Autorzy pracy, powołując się na badania na osobach z cukrzycą typu 2, odpierają oskarżenia o ewentualny szybki wzrost wagi po zakończonej interwencji żywieniowej, co często ma miejsce w przypadku diety nisko tłuszczowych. W badaniach tych wykazano, iż po dwóch latach osoby te nadal utrzymywały odpowiednią masę ciała.

Wnioski

Podsumowując, dieta ketogeniczna może być skuteczną interwencją żywieniową, która pozwoli na stałą poprawę kompozycji ciała oraz nie wpłynie przy tym negatywnie na parametry wysiłkowe wojskowych, co w tym przypadku wydaje się być znaczące.

Odniesienia

LaFountain RA et.al. Extended Ketogenic Diet and Physical Training Intervention in Military Personnel. Mil Med. 2019 Mar 16.