Keto News #5

Profil lipidowy

Wstęp

Dieta ketogeniczna NIE MA negatywnego wpływu na profil lipidowy w organizmie człowieka. A przynajmniej do takich wniosków doszli uczeni w opublikowanym niedawno badaniu, które pojawiło się na łamach magazynu Nutrition and Cancer.

Cel & Metodologia

Dietę ketogeniczną w tym przypadku zastosowano u pacjentek z nowotworem jajnika lub endometrium. Samo badanie nie miało na celu sprawdzenia skuteczności diety ketogenicznej, a bezpieczeństwo jej stosowania właśnie pod kątem profilu lipidowego. Wydaje się, iż dowodów mówiących o pozytywnym wpływie diety ketogennej na niektóre typy nowotworów jest na tyle dużo, iż badacze mogą powoli przejść do etapu sprawdzania bezpieczeństwa tego rodzaju żywienia u pacjentów z różnymi problemami zdrowotnymi.
Badanie trwało 12 tygodni, a profil lipidowy badano na początku oraz na końcu tego okresu. Kobiety podzielono na 2 grupy. Pierwsza z nich stosowała dietę ketogeniczną, która składała się z 70% tłuszczów, 25% białka i 5% węglowodanów. Druga grupa stosowała dietę rekomendowaną przez American Cancer Society, o wysokiej zawartości błonnika i niższej zawartości tłuszczu.

Wyniki

Po 12 tygodniach nie stwierdzono istotnych różnic między obiema grupami w lipidach we krwi, po dostosowaniu do wartości wyjściowych i wzięciu pod uwagę utratę masy ciała. Przestrzeganie zaleceń wśród osób z grupy diety ketogenicznej wahało się od 57% do 80%. Odkrycia te sugerują, że dieta ta może być bezpiecznym i osiągalnym składnikiem leczenia niektórych pacjentów z rakiem. Od początku naszej społeczności, czyli już od ponad 3 lat, kładliśmy i kładziemy nacisk m.in. na to, że dieta keto diecie keto nierówna: dyslipidemia, kompozycja kwasów tłuszczowych w diecie, kontekst, rozsądek, indywidualizacja – słowem wszystko ma znaczenie.

Odniesienia

Cohen CW et.al. A Ketogenic Diet Is Acceptable in Women with Ovarian and Endometrial Cancer and Has No Adverse Effects on Blood Lipids: a Randomized, Controlled Trial. Nutr Cancer. 2019 Jul 27:1-11.