Keto News #6

Migreny

Wstęp

Bardzo często wśród fachowców keto a także na naszej grupie poruszane są wątki, w których ludzie cierpiący na migreny, odczuwają ewidentną poprawę czy to wskutek przejścia na keto, czy to wskutek spożycia ciał ketonowych. Tak się składa, że pod koniec lipca opublikowano badanie kliniczne randomizowane double-blind, które adresuje właśnie ten wątek.

Zarys badania

Grupę 35 osób z potwierdzonymi migrenami wprowadzono na dwa różne protokoły niskokaloryczne (niskokaloryczne, ponieważ badanie łączono z programem odchudzającym): a) protokół indukujący ketozę, b) oraz protokół nie-ketogeniczny.

Wyniki

W porównaniu do protokołu nie-ketogenicznego, gdzie redukcję migren odnotowały 3 z 35 osób, w przypadku wejścia na ketozę, poprawa nastąpiła u 26 z 35 pacjentów w dodatku w o wiele większym stopniu (m.in. w przeliczeniu na dni wolne od migren). Na spotkaniach przy kawie, niejednokrotnie przewijał się temat migren. Zastanawiamy się jakie mechanizmy mogą być w to zaangażowane. Czy macie swoje doświadczenia z migrenami i keto?

Odniesienia

Di Lorenco C et al. A Randomized Double-Blind, Cross-Over Trial of very Low-Calorie Diet in Overweight Migraine Patients: A Possible Role for Ketones? Nutrients. 2019 Jul 28;11(8). pii: E1742. doi: 10.3390/nu11081742.