Keto News #7

Wstęp

Rozwój najmłodszych na diecie keto to bardzo ważne zagadnienie. W czasopiśmie naukowym Nutrients opublikowano badanie, które sprawdzało długoterminowy wpływ diety ketogenicznej na dzieci z padaczką. Stosowanie diety ketogenicznej w przypadku padaczki rozpoczęło się niemal dokładnie 100 lat temu, bo w okolicach 1921 roku. O ile sam fakt bardzo dobrego działania diety ketogenicznej nawet w przypadku lekoopornej wersji tej choroby jest dobrze znany, do dziś nie jest jasne jaki dokładnie mechanizm odpowiada za te efekty. Pomimo stuletniej historii, nadal kontrowersyjne wydaje się stosowanie stanu ketozy długoterminowo, szczególnie u dzieci.

Zarys

Badanie to wzięło pod uwagę 45 pacjentów z padaczką, z czego większość stanowili chłopcy. Osoby badane stosowały dietę ketogeniczną przez 2 lata. Głównym celem badania były pomiary wzrostu, wagi oraz wyliczenie BMI, które miały odpowiedzieć na pytanie dotyczące prawidłowego rozwoju dzieci. W grupie średnia wieku wyniosła 6,6 lat.

Wyniki

U 74% pacjentów doszło do redukcji ataków padaczki. Oprócz tego, odnotowano mniejszy odsetek dzieci otyłych w porównaniu do grupy kontrolnej. Ocena stanu odżywienia pacjentów była bardzo pozytywna – u niektórych stan odżywienia był wręcz wyższy, niż na początku. Spowolniony wzrost zauważono u 4 z 45 pacjentów. Mimo, iż jest to niewielka grupa, badanie wraz z autorami podkreślają, iż należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowy wzrost dzieci stosujących dietę ketogeniczną.
Z naszej strony na wyrazy uznania zasługuje fakt, że zastosowaną dietę ketogeniczną wzbogacono o odpowiednie witaminy oraz cytrynian potasu. Niejednokrotnie spotykaliśmy się z tematyką wpływu diet low-carb high-fat (łącznie z Dietą Optymalną) na dojrzewanie młodego organizmu. Niejednokrotnie również pojawiał się tutaj temat podaży białka w tym kontekście.

Odniesienia

Armeno M et.al. A Prospective Study on Changes in Nutritional Status and Growth Following Two Years of Ketogenic Diet (KD) Therapy in Children with Refractory Epilepsy. Nutrients. 2019 Jul 14;11(7). pii: E1596.

Do zobaczenia

w… :)