Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

Chciałbyś zwrócić zakupiony produkt i odzyskać swoje pieniądze?

Nie ma problemu. Poniżej przedstawiamy jak to zrobić. Chodzi głównie o formularz i termin 14 dni. Informacje ogólne:

 

1. Prawo do odstąpienia od niniejszej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny obejmuje termin 14 dni, od dnia, w którym w posiadanie rzeczy weszli Państwo bądź wskazana przez Państwa osoba trzecia.

2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od konieczne jest poinformowanie nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia: pismo wysłane pocztą i/lub pocztą elektroniczną. Informację należy przesłać na adres siedziby firmy:
Dawid Dobropolski

ul. Złota 4

74-400 Dębno

 

3. Na naszej stronie zamieściliśmy wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego można skorzystać.

4.  Termin, w którym obowiązuje prawo do odstąpienia od umowy liczony jest od momentu wysłania informacji do nas o podjętej decyzji o odstąpieniu od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym również koszt przesyłki, nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

6. Zwrot płatności dokonany będzie przy użyciu tych samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w transakcji pierwotnej, chyba że zostaniemy wyraźnie poinformowani przez Państwo o innym rozwiązaniu - niezależnie od przypadku, nie poniosą Państwo żadnych opłat związanych z wyborem sposobu płatności (zwrotu).

7. Mamy prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania rzeczy, bądź do czasu otrzymania dowodu jej odesłania do nas, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Rzecz należy być przekazana lub odesłana do nas nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

9. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

10. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Informacje związane z reklamacją:

1. ponosimy wobec Państwa odpowiedzialność na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym za wady fizyczne i prawne.

2. Macie Państwo po wykryciu wady prawo:

a. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

b. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, ale nie wtedy kiedy wada jest nieistotna;

c. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

d. żądać usunięcia wady.

 

W ciągu 14 dni ustosunkujemy się do Państwa oświadczenia lub żądania.

3. Jesteście Państwo zobowiązani dostarczyć rzecz wadliwą na nasz koszt na adres:

Dawid Dobropolski

ul. Złota 4

74-400 Dębno

4. Odpowiedzialność za wady prawne jest w istocie taka sama, a czas na zgłoszenie biegnie od momentu dowiedzenia się o wadzie, a okresy przedawnienia od uprawomocnienia się orzeczenia w sprawie rzeczy dotkniętej wadą prawną.

 5. Zachęcamy do zapoznania się z Kodeksem cywilnym i stronami UOKiK i organizacji konsumenckich opisujących dokładnie i obrazowa Państwa uprawnienia.

6. Nasz sklep działa w zgodzie z prawem i szanuje prawa konsumentów, więc informacje prawne, które tam znajdziecie będą również miały zastosowanie w zakresie umów z nami.

7. Zachęcamy do zadawania wszelkich pytań na adres: biuro@dobropolski.com

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl